Bedelli Askerlik Affında Flaş Gelişme! Meclisten Geçti

1 ay önce 35

Bedelli askerliğe ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaşmış oldu. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Dövizle Askerliğe Yeni Fırsat Tanınacak

Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak. Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak.

Genelkurmay Başkanı’nın Yaş Haddi 72’ye Yükseltildi

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72’ye yükseltilecek.

Astsubaylık Sınavına Katılamayan Uzman Erbaşlara Ek Sınav Hakkı Tanınacak

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9’uncu derece 1’inci kademe yerine 9’uncu derece 2’nci kademeden göreve başlayacak.

Bedelli Askerlik Düzenlemesi Meclis’ten Geçti

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Buna göre, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

550 Bin Kişi Yararlanabilecek

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Meclis’ten geçen kanun teklifi ile yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Tümünü Okuyun - Kaynağa Git